ให้เราสร้างบ้านในจินตนาการของคุณ

การออกแบบและฉาก
AUG 18, 2017

MDH ST01
Studio

MDH ST01
พื้นที่รวม
พื้นที่ภายใน
พื้นที่ภายนอก

:
:
:

41.25 ตารางเมตร
24 ตารางเมตร
17.25 ตารางเมตร

AUG 21, 2017

MDH ST02
Studio

MDH ST02
พื้นที่รวม
พื้นที่ภายใน
พื้นที่ภายนอก

:
:
:

28 ตารางเมตร
22 ตารางเมตร
6 ตารางเมตร

AUG 21, 2017

MDH ST03
Studio

MDH ST03
พื้นที่รวม
พื้นที่ภายใน
พื้นที่ภายนอก

:
:
:

20.25 ตารางเมตร
14.25 ตารางเมตร
6 ตารางเมตร

AUG 21, 2017

MDH ST04
Studio

MDH ST04
พื้นที่รวม
พื้นที่ภายใน
พื้นที่ภายนอก

:
:
:

38 ตารางเมตร
26 ตารางเมตร
8 ตารางเมตร

AUG 21, 2017

MDH ST05
Studio

MDH ST05
พื้นที่รวม
พื้นที่ภายใน
พื้นที่ภายนอก

:
:
:

38.5 ตารางเมตร
24.5 ตารางเมตร
14 ตารางเมตร

AUG 21, 2017

MDH ST06
Studio

MDH ST06
พื้นที่รวม
พื้นที่ภายใน
พื้นที่ภายนอก

:
:
:

39 ตารางเมตร
27 ตารางเมตร
12 ตารางเมตร

AUG 21, 2017

MDH Res&Coffee 001
Studio

MDH Res&Coffee 001
พื้นที่รวม
พื้นที่ภายใน
พื้นที่ภายนอก

:
:
:

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร