ให้เราสร้างบ้านในจินตนาการของคุณ

ร้านกาแฟ&ร้านอาหาร
AUG 21, 2017

-------MDH Res&Coffee 001-------
Studio

MDH Res&Coffee 001
พื้นที่รวม
พื้นที่ภายใน
พื้นที่ภายนอก

:
:
:

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร